Claudicatio intermittens

Van een arts heeft u te horen gekregen dat u last heeft van ‘claudicatio intermittens’, ook wel ‘etalagebenen’ of ‘etalageziekte’ genoemd. Dat wordt zo genoemd, omdat mensen met claudicatio intermittens vaak stil moeten blijven staan. Door de pijn in hun benen kunnen zij niet meer verder lopen. Uw arts heeft u verteld dat de pijn veroorzaakt wordt door een vernauwing in de bloedvaten en dat u veel moet gaan lopen. Dit lijkt een tegenstrijdig advies, u bent immers naar de arts gegaan omdat lopen juist het probleem is. Uit onderzoek is echter gebleken dat de maximale afstand gemiddeld genomen bijna verdubbeld kan worden door looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Kwaliteit
Wij hebben therapeuten die zijn aangesloten bij het ClaudicatioNet en hebben zo zeer gespecialiseerde kennis op het gebied van Claudicatio intermittens. Alle in dit netwerk opgenomen fysiotherapeuten zijn specifiek geschoold en doorlopen een traject van 3-4 jaar om een gespecialiseerde fysiotherapeut op het gebied van perifeer vaatlijden te worden. Op deze manier zorgen wij dat u een kwalitatief hoge zorg krijgt.

Intake-procedure
Als u zich aanmeldt voor de training bent u verwezen door de vaatchirurg of verpleegkundig specialist. De eerste afspraak (intake) bij een fysiotherapeut, gespecialiseerd in claudicatio intermittens, duurt ongeveer één uur. De fysiotherapeut zal uw klachten en met name uw (beperkte) bewegingsmogelijkheden uitgebreid met u bespreken. Ter ondersteuning maakt de fysiotherapeut, naast de onderzoeksresultaten uit het ziekenhuis, gebruik van een aantal vragenlijsten dat samen met u zal worden doorgenomen. Vervolgens wordt een test op de loopband verricht. Door middel van deze test wordt naast uw maximale loopafstand tevens uw inspanningsbeperking vastgesteld. Dit onderzoek zal gedurende de gehele trainingsperiode regelmatig worden herhaald om de effectiviteit van de looptraining te bepalen.

Trainingsprogramma
Met behulp van de resultaten van de intake zal er een persoonlijk trainingsprogramma samengesteld worden om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De fysiotherapeutische begeleiding zal voornamelijk gericht zijn op het vergroten van de maximale loopafstand, het verbeteren van uw uithoudingsvermogen en het verbeteren van uw looppatroon. De fysiotherapeut zal u stimuleren tot een actieve leefstijl. Op deze manier kunnen de klachten van claudicatio intermittens dus verminderd worden.

Vergoeding
De eerste 20 behandelingen krijgt u, afhankelijk van uw verzekering, meestal via de aanvullende verzekering deels of volledig vergoed. Vanaf de 21e behandeling krijgt u de behandelingen voor maximaal 1 jaar vergoed via de basisverzekering. Afhankelijk van uw situatie wordt er in kleine groepjes getraind; meestal traint u dan vrij intensief gemiddeld twee maal per week één uur.