Oedeemtherapie is voor mensen die last hebben van (lymf) oedeem. Een lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Oedeem kan een gevolg zijn van kanker, bloedvatproblemen, littekens, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Hierdoor kunnen de lymfevaten beschadigen met vochtophopingen als gevolg .Enkele veel voorkomende vormen van oedeem zijn:

 • Lymfoedeem ( nadat lymfklieren verwijderd zijn door een operatie of als complicatie van bestraling)
 • Veneus oedeem ( als gevolg van trombose of operatie van bloedvaten)
 • Traumatisch oedeem ( na een ongeval)
 • Lipoedeem
 • Primair lymfoedeem (aangeboren)
 • Secundair oedeem na andere operaties
 • Tertiair oedeem na bestralingen of chemokuur of medicijnen

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met verschillende soorten oefentherapie en massage die het vocht afvoerende systeem bevordert. Dit zorgt ervoor dat het vocht wordt omgeleid.

Waaruit bestaat de behandeling van de oedeemtherapeut?

 • Manuele lymfedrainage: dit is een massagetechniek die het vocht naar een gezond deel van het lichaam verplaatst waar de lymfevaten en lymfeklieren nog wel intact zijn en het vocht wel kunnen afvoeren.
 • Compressietherapie: door druk uit te oefenen door middel van het zwachtelen van arm of been kan het vocht beter worden afgevoerd. Indien het vocht in arm of been is verminderd en de omvang van de arm of been gelijk blijft kan een compressiekous aangemeten worden die het zwachtelen vervangt.
 • Lymftaping: door het aanbrengen van tape op de huid wordt de afvoer van lymfe gestimuleerd.
 • Oefentherapie: oefeningen hebben als doel om het lymfestelsel te stimuleren. Door te bewegen wordt de ‘spierpomp’ geactiveerd waardoor vocht wordt afgevoerd.

Oncologische fysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie en houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en coachen van patiënten met kanker.

De oncologie fysiotherapeut richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van kanker. Te denken valt aan pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfeoedeem, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid en radiatieschade.

Naast fysieke klachten, spelen ook psychische en sociale factoren een rol. De oncologiefysiotherapeut maakt deze factoren bespreekbaar, biedt een luisterend oor en coacht de mensen op dit vlak.

Daarnaast kan een oncologisch fysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen bij collega fysiotherapeuten, behandelend artsen en andere hulpverleners.

Vergoeding valt vaak onder een chronische indicatie.  Voor verdere vragen omtrent vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Therapeuten

Inge Hermans

Stephanie van Mourik