De oncologiefysiotherapeut is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie en houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en coachen van patiënten met kanker.

De oncologie fysiotherapeut richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van kanker. Te denken valt aan pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfeoedeem, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid en radiatieschade.

Naast fysieke klachten, spelen ook psychische en sociale factoren een rol. De oncologiefysiotherapeut maakt deze factoren bespreekbaar, biedt een luisterend oor en coacht de mensen op dit vlak.

Daarnaast kan een oncologisch fysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen bij collega fysiotherapeuten, behandelend artsen en andere hulpverleners.

Vergoeding valt vaak onder een chronische indicatie.  Voor verdere vragen omtrent vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapeuten

Inge Hermans